میترا فاخری اقدم

 میترا فاخری اقدم

به دلیل شهرستانی بودنم از دوره های رایگان سایت استفاده کردم و واقعا دوره های خوبی بودند سپاسگزارم امیدوارم عضویتم در این سایت به این خوبی تمدید شود چون امکان حضوری در دوره ها را ندارم سپاس از سایت مفیدتان

5