سید علیرضا آشفته

 سید علیرضا آشفته

بیمه مسافرتی که سازمان ارائه کرده خیلی نیاز بود. سازمان علاوه بر بحث آموزش و گردشگری در بحث بیمه هم کارهای مثبتی کرده که جا داره اینجا ازشون تشکر کنم. امیدوارم ارگانها و نهادهای دولتی به این سازمان توجه بیشتری کنن و حداقل خدمات داخلی بیشتری را به سازمان عرضه کنن و سازمان هم که هدفی جز خدمت به قشر فرهیخته نداره رو بیشتر یاری کنن.

5