رضا نمازی

 رضا نمازی

از جمله بهترین و کاربردی‌ترین خدماتی که سازمان بین المللی دانشگاهیان برای اعضاء خود در نظر گرفته است می‌توان به تفاهم نامه‌ای اشاره کرد که با بیمه تامین اجتماعی منعقد شده که موجب می‌شود تا اعضاء این سازمان در طول دوره دانشجویی خود از امتیاز پرداخت حق بیمه برای خود بهره‌مند شوند.

2