دکتری تخصصی
زمین شناسی اقتصادی
دانشگاه ارومیه

چاپ تضمینی مقالات در مجلات ISI در کلیه رشته ها فقط در کنفرانس های زیر www.1conf.ir www.zaminconf.ir

http://zaminconf.ir/ اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی برای اعضا سازمان با تخفیف