آزاده غروی

 آزاده غروی

در کارگاه روشهای حضور در جمع پدرخوانده‌ها شرکت کردم و بسیار تجربه خوبی بود. مطالب بسیاری در ارتباط تحصیلی و شغلی آموختم و دید بهتری نسبت به روابط خودم با جامعه پیدا کردم، اگر این کارگاه دوباره برگزار شد حتما شرکت کنید.

2