دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران، ورودی سال 1398 هستم. با علاقه فراوانی و دغدغه‌هایی که در این حوزه داشتم وارد این رشته شدم.

رشته‌ی روابط بین الملل در دانشکده‌ی اقتصاد و علوم سیاسی بوده و یکی از شاخه‌های علوم سیاسی است.

جو دانشکده
خوشبختانه ارتباط میان استادان و دانشجویان ارتباطی سازنده و تعاملی است.

محل برگزاری کلاس‌ها
کلاس‌ها در خود دانشکده برگزار می‌شود.

درباره استادان رشته
در این دانشگاه اساتید صاحبنظر و بنامی همچون دکتر عبدالعلی قوام، دکتر سریع القلم، دکتر پوراحمدی و دکتر تاجیک به تدریس مشغولند. بنده در طی دوران ارشد و دکترا(مقطع کنونی) همواره از اساتید بزرگوار بسیار اموخته ام.

سطح علمی
به لحاظ کیفیت تدریس جا دارد اساتید محترم متدهای جدیدتری را در پیش بگیرند. البته در این زمینه اساتیدی همچون دکتر حاجی یوسفی در حوزه تدریس و پیروی از متدهای جدید بسیار منعطف و خلاقانه عمل می‌کنند و فضا بسیار تعاملی است؛ اما با این حال در برخی دروس این کمبود احساس می‌شود.

علی رغم قدمت دانشکده و رشته، کمبودهایی نیز وجود دارند. به‌عنوان مثال چیدمان سنتی کلاس‌ها، کمبود منابع کتابخانه دانشکده، کمبود امکانات دانشجویان دکترا، سرعت پایین اینترنت در دانشکده از جمله این مسائل است.

تشکل‌های و فعالیت‌های دانشجویی
تشکل‌های دانشجویی در دو بخش اقتصاد و علوم سیاسی فعالند و بیشتر دانشجویان کارشناسی و ارشد در آن فعالیت دارند.

 


0