Loading...
کارشناسی
مهندسی عمران‌ عمران‌
دانشگاه سمنان
رویه کلیشه‌ای و قدیمی دست بلند کردن برای پاسخ دادن به سوالات معلم، به گفته مسئولان مدرسه ناتینگهام شایر، بی فایده بوده و به همین دلیل منع شده است. مدیر مدرسه می‌گوید که هر بار همان دست‌های قبلی بالا می‌روند و بدین ترتیب دیگران به یادگیری تشویق نمی‌شوند. بدین ترتیب معلم خود انتخاب می‌کند که از کی سوال کند. به نظرتون ایجاد این منع در دانشگاه ها می تواند به ترغیب همه دانشجویان به یادگیری کمک کند؟