کارشناسی ارشد
حقوق
دانشگاه علوم قضایی

‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات

روز پرستار را به تمامی پرستاران بی نظیر دنیا تبریک میگوییم . فداکاری های شما برای حرفه تان بی نهایت شگفت انگیز و ستودنی است. روز خوبی داشته باشید