Loading...
کارشناسی
مهندسی معدن
مجتمع آموزش عالی زرند

تأثیرات کرونا بر صنعت حمل و نقل

سلام .

هرچیزی فقطبه  ذهن خود میرسد ویا آنچه را که مشاهده میکنید از تأثیرات کرونا بر حمل و نقل و صنعت برق و صنعت آب وفاضلاب و صنایع دستی و دیگر صنایع دارید.

لطفا نظر و مشاهده خود را بگویید از اینترنت و منبعی استفاده نکنید.تشکر.میخواهم نظرات و سلیقه ها رو برسی کنم.

ذهنی

کرونا

کرونا به چه مشاغلی آسیب زد؟

کرونا باعث تعطیلی چه مشاغلی شد؟

 

ویروس کرونا

آموزش مجازی

آموزش ترم ۱ مجازی را با آموزش ترم ۲ مجازی با آموزش ترم ۳ مجازی را با یکدیگر مقایسه کنید.

آیا دانش جویان و دانش آموزان به مرور زمان تنبل تر شده اند؟اساتید چطور؟

آموزش مجازی

آموزش مجازی

نظر شما در رابطه با آموزش مجازی برای افراد درس خوان و پر تلاش چیست؟آیا حق آنها زایع میشود؟آیا آنها می توانند  با بقیه دانشجویان که از روش های دیگر ،نمره ای بهتر می گیرند مقایسه شوند؟

آموزش مجازی

آموزش مجازی

در شرایط آموزش مجازی آیا کسانی هستند که دروسی رو قبول می شوند در صورتی که حق آنها نبوده است.

آموزش مجازی

فن تجربی بهتره یا علم دانشگاهی

آیا فنی  که با تجربه کسب شده از علمی که در دانشگاه ها کسب کرده ایم بهتر است؟

اساسی

پول.علم.

آیا علم ابزاری در دست ثروتمندان است ؟

یا پول ابزاری در دست دانش است؟

با دلیل خودتان .

علم