Loading...
دکتری تخصصی
مهندسی معماری
دانشگاه آزاد اسلامی

حتی اگر در مسیر درستی هم باشی؛ اگر حرکت نکنی تو را زیر خواهند گرفت! (مارتین هایدگر)

کسی که نمی داند ازکجا آمده است و به کجامی رود و آن هدف والای زندگی اش که می باید خود را برای وصول به آن به تکاپو بیندازد، چیست ،منکرخویشتن است.(افلاطون)

معماری تنها زمانی که احساس شاعرانه در آن وجود داشته باشد شکل میگیرد و حضور می یابد. (لکوربوزیه)

همه تغییراتی که در معماری اتفاق می افتند ، به نوعی ، به تغییراتی که در فرهنگ اتفاق می افتند وابسته اند.(پیتر آزنمن)

معماری هنر مرتب کردن و تزیینات بنا‌های ساخته شده توسط بشر به هر مقصودی است به قسمی که در ساده‌ترین نگاه سلامت، نیرو و لذت بردن روح را میسر نماید(جان راسکین)

تفاوت بین معماری خوب و بد، میزان زمانی است که صرف آن کرده اید.(دیوید چیپرفیلد)

حمله اسکندر به ایران ، دروغ یا حقیقت؟(برخی از پژوهشگران معتقدند که این اسکندر نبوده است که به ایران حمله کرده و حقیقت چیز دیگری است !)

از قاشق غذاخوری تا شهر دامنه کار معمار را تعریف می‌کند.(والتر گروپیوس )

هفتمین سمپوزیوم معماری و شهرسازی پایدار( توسعه کالبدی پایدار در بنادر جنوب ایران) ثبت نام :icsau.iau.ae

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم ، بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم . (مارکوس گداویر)