ترجمه

سلام وقت بخیر

Practitioner views of goodwill

accounting under US GAAP

 

در اینجا معنی کلمه ی practitioner و در کل معنی این جمله چیست؟!

حسابداری