Loading...
کارشناسی ارشد
بیوتکنولوژی-میکروبی
دانشگاه آزاد اسلامی

Nano verticals

سلام

برای افزایش دانش پیرامون نانوذرات حامل  چه منابعی رو پیشنهاد میدین ؟

nano nanomedicine

میکروب‌ها به سه طریق باعث ازدیاد برداشت از مخازن نفتی می‌گردند:۱. با اکسید‌اسیون نفت،‌ اسیدچربی تولید می­کنند که باعث کاهش گرانروی نفت می­گردد۲. با تولید مقادیر متناسبی از گاز Co2، ­باعث افزایش فشار در مخزن می­گردند که از این رو، مانند استفاده از روش تزریق گاز عمل می­نمایند.

گفتی ز ناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست مولانا