کارشناسی ارشد
برنامه ریزی شهری
دانشگاه مازندران

امروز کارهایی را انجام می دهم که دیگران حاضر نیستند انجام بدهند تا فردا کارهایی را انجام بدهم که دیگران قادر نیستند انجام بدهند.

دانشجویان هاروارد اعتقاد دارند که اختراع یه شغل بهتر از پیداکردن شغل هستش

چراغ اگر می خواهد او را بر بلندی قرار دهند ، از برای خود نیست بلکه برای دیگران است چراغ چه بر بلندی چه بر روی زمین نورافشانی اش را میکند (( مولانا ))

از جنگ با دشمن فرضی بپرهیز که اسیر میشی زیاد نباشید تا کم نشوید حرف نزنید تا محترم بمانید درد دل نکنید مگر با دریا پافشاری نکنید ، زیر فشار له می شوید جواب ندهید شاید احضار شوید برای هیچکس برادر نشوید ، برایتان پدر میشود تمام شوید قبل اینکه تمامتان کنند ((جلال سمیعی))

دو قشر از مردم خیلی بدبختند: یکی اونایی که حرف هیچکس رو گوش نمیدن ( خودرای) یکی اونایی که حرف همه رو گوش میدن ( دهن بین )

شادی بی غم در این بازار نیست گنج بی مار و گل بی خار نیست

دوچرخه سواری در دانشگاه

آیا راه اندازی سیستم دوچرخه سواری و جابه جایی در سطح دانشگاه با دوچرخه مورد استقبال خواهد بود ؟

 

برنامه ریزی