پزشکی عمومی
داروسازی
واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی IAU Medical Branch

آموزش زبان

ببخشید مگه قرار نبود بتونیم تو سایت آموزش زبان عضو بشیم؟پس چرا بعد از ثبت نام هیچ خبری از اون آپشن نیست؟

آموزش زبان