کارشناسی ارشد
مهندسی عمران‌ - سازه‌
دانشگاه صنعتی بابل

سلام یه راه برای درآمد زایی از طریق فضای مجازی یا کار در منزل معرفی کنید. تشکر

سلام به همه عزیزان دوستان راهنمایی کنن درمورد استفاده بهتر از خدمات سازمان