کارشناسی ارشد
طراحی صنعتی
دانشگاه علم و صنعت ایران

آیا راه اندازی سیستم دوچرخه سواری و جابه جایی در سطح دانشگاه با دوچرخه مورد استقبال خواهد بود ؟

 

بله قطعا عالی خواهد بود ولی مسئله این هست که ما خانم ها اجازه استفاده آن را نداریم چون زشت و کریح هست که خانم‌ها از دوچرخه استفاده کنند و کسانی‌که با تمام این وجود گستاخی کرده و تابو شکنی می‌کنن، اجازه تردد با دوچرخه در فضای دانشگاه رو ندارند و ما دوچرخه‌هامون رو مجبوریم با کلی التماس و تمناء در پارکینگ دانشگاه پارک کنیم و تا دانشکده خودمان حدود ۱۵ دقیقه پیاده روی کنیم. این در حالی هست که آقایون دوچرخه هاشون رو داخل سالن دانشکده به نرده های راهروها می‌بندن و به ما که باید تا اون سر دانشکده پیاده بریم پوزخند می زنن. آخه خانم رو چه به دوچرخه سواری!

متاسفانه فرهنگ غرب وحشی که دوچرخه سواری و اسب سواری و پوشیدن لباسهای مردونه( شلوار) زشت بود خیلی جذاب بوده برای جامعه ما که بعد از ۳۰۰ ۴۰۰ سال هنوز با اصرار بهش پای بندیم.

دنیا برای آقایون تو ایران زیباتر و سالمترِ تا خانم‌ها.

 • Add to Phrasebook
   
  • No word lists for Persian -> Persian...
    
  • Create a new word list...
 • Copy

2 سال پیش