کارشناسی ارشد
مهندسی صنایع
دانشگاه تهران

در مورد جهش تولید سوالی پرسیده ام لطفا نظرتون رو بهم بگید

جهش تولید

شما در جایگاه خود وظیفه یا برنامه ای برای تحقق شعار جهش تولید متصور هستید؟ چه موضوعاتی به ذهنتان خطور میکند؟

#جهش_تولید