کارشناسی ارشد
مهندسی معماری
موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - ابیک

سلام وقت به خیر دوستان ، کسی از خدمات و مزایای کارت عضویت در کشورت امارات خبر داره؟ اگر کسی از این کارت برای تخفیفات استفاده کرده راهنمایی کنه ممنونم میشم.

به موهایت رنگ شراب میزدم به چشمانت سرمه ناب میزدم گیسوان تو رها شده شانه هایت مثل آبشار طلا میکشیدمت اگر میشد یک روزی عکس تو را میکشیدمت