علی ناصحی
کارشناسی مهندسی برق‌-مخابرات‌
دانشگاه آزاد اسلامی
امتیاز : 103.5

روزی جوانی نزد پیری موفق رفت و از او پرسید راز موفقیت تو چیست؟پیر به او گفت دنبال من به ساحل بیا.وقتی به اب رسیدند پیر به جوان گفت دنبال من داخل اب بیا.انها انقدر به سمت جلو حرکت کردند که زیر پای انها خالی شد و جوان به سختی تلاش میکرد تا نفس بکشد.پیر به او گفت(ادامه در کامنت)


2 0
6 روز پیش
1

Chase dreams, not people رویا ها را دنبال کنید، نه مردم را!


3 0
2 هفته پیش
2

*the best revenge is to improve yourself*


5 0
3 هفته پیش
0

احیانا اگر کسی امروز بهت نگفت اینو بدون که "تو فوق العاده ای".


3 0
4 هفته پیش
1

چنان زندگی را سخت گرفته ایم گویی قرار است سالها باشیم.کاش یاد بگیریم رها کنیم،بگذریم،گاهی باید رفت و دل به ساحل نبست،باید تن رو به اب زد.ما به ارزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم.زندگی کوتاه است.شاید فرصتی نیست تا عکسی شویم یادگاری بر روی دیواری که هر روز گردگیریمان کنند.پس در لحظه زندگی کنید و شاکر باشید.


4 0
1 ماه پیش
0

بعضی ها دوستمون نیستن، فقط جرأت ندارن دشمن مون باشن!


6 0
1 ماه پیش
0