روزی جوانی نزد پیری موفق رفت و از او پرسید راز موفقیت تو چیست؟پیر به او گفت دنبال من به ساحل بیا.وقتی به اب رسیدند پیر به جوان گفت دنبال من داخل اب بیا.انها انقدر به سمت جلو حرکت کردند که زیر پای انها خالی شد و جوان به سختی تلاش میکرد تا نفس بکشد.پیر به او گفت(ادامه در کامنت)


پیر به او گفت هنگامی موفق میشوی که به همان اندازه که تلاش میکنی نفس بکشی تلاش کنی موفق بشی.
5 ماه پیش

1 0