دکتری تخصصی
مدیریت
دانشگاه آزاد اسلامی

مسائل پیش آمده در دولت بسیار پیچیده تر از مسائل در رشته ها و حوزه های دیگر هستند.

  • از راه حل های موثر کشورهای دیگر نمی توانیم استفاده چندانی کنیم (فرهنگ، زیرساخت و ... ما متفاوت است)
  • از راه حل های موثر گذشته خودمان نمی توانیم استفاده کنیم (تغییرات وسیع شکل گرفته و بسیاری مولفه ها تغییر کرده)
  • قادر به آزمون راهکار خود نیستیم (تنها جای آزمون، در محیط واقعی جامعه است و روی مردم!)
  • و بسیاری محدودیت های دیگر که برای ما وجود دارد و قادر به تغییر آن ها نیستیم (بودجه محدود، وجود فشارهای خارجی، بی اعتمادی عمومی و ...)

با وجود این واقعیت ها، هنگامی که با مساله پیچیده ای مواجه می شویم، برای حل آن چه کنیم؟

به عنوان مثال، دولت برای هر لیتر بنزین حدود 3500 تومان یارانه می دهد که هزینه سالانه آن حدود 115 هزار میلیارد تومان است (حدود 3 برابر یارانه ای که نقدی واریز می کند!)

نسبت به حذف یارانه بنزین، تمام طبقات اجتماعی و گروه های سیاسی واکنش نشان داده و مخالف هستند؛ در حالی که این یارانه بخش عمده ای از بودجه دولت را می بلعد.

راهکار شما چیست؟ (لطفاً به اصل مساله ایراد غیر علمی وارد نکنید)

سلام. من قصد دارم برای دکتری رشته مدیریت استراتژیک اقدام کنم. لطفاً منابع کنکور را معرفی کنید و در صورتی که راهنمایی دیگری هم دارید بفرمایید. پیشاپیش ممنون.

سلام. من قصد دارم برای دکتری رشته مدیریت استراتژیک اقدام کنم. لطفاً منابع کنکور را معرفی کنید و در صورتی که راهنمایی دیگری هم دارید بفرمایید. پیشاپیش ممنون.

تئوریهای سازمان و مدیریت
الف) اصول و مبانی مدیریت، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
ب) تئوری سازمان: مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن، مؤلف: ماری جو هچ، ترجمه: دکتر داناییفرد، انتشارات افکار.
ج) جزوه کارشناسی ارشد دکتر رضائیان، دانشگاه امام صادق(ع)
د) جزوه کارشناسی دکتر باقری
هـ) تئوری سازمان: ریچارد ال دفت، ترجمه: دکتر اعرابی و پارساییان

سیاستهای بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
الف) مدیریت راهبردی، پیرس و رابینسون، ترجمه: دکتر حسینی، انتشارات سمت.
ب) جزوه دکتر حسینی، دانشگاه شهید بهشتی.
ج) Strategic Management، Competitiveness & Globalization، Michael A  Hitt، R. Duame Ireland
د) Robert E. Hoskisson، Strategic Management، ALEX MILLER، McGraw – hill
ه) جزوات دکتر حاجی پور دانشگاه امام صادق(ع)

آمار و روش تحقیق
الف) آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)، دکتر آذر و دکتر مؤمنی.
ب) آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم)، دکتر آذر و دکتر مؤمنی.
ج) روش تحقیق در علوم رفتاری، دکتر سرمد، دکتر بازرگان و دکتر حجازی.
د) جزوه روش تحقیق آقای گنجعلی.
هـ) جزوه آمار دکتر آذر

رفتار سازمانی
الف) مبانی رفتار سازمانی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
ب) انتظار عدالت و عدالت در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
ج) مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
د) مدیریت تعارض و مذاکره، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
هـ) تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
و) مدیریت فشار روانی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
ز) جزوه کارشناسی، دکتر رضائیان، دانشگاه امام صادق(ع) و شهید بهشتی.
ح) جزوه کارشناسی ارشد دکتر رضائیان، دانشگاه امام صادق(ع) و شهید بهشتی.

اقتصاد
  کتب اقتصاد خرد و اقتصاد کلان محسن نظری
الف) اقتصاد خرد، مؤلف: دکتر غلامحسین خورشیدی، انتشارات سنجش.
ب) اقتصاد مدیریت، بازارها و قیمتگذاری، تألیف: دکتر محمدرضا حمیدی زاده.
ج) اقتصاد مدیریت، تالیف: دومینیگ سالواتوره
د) جزوات استاد حمیدیزاده و خورشیدی که در دانشگاه بهشتی تدریس میکنند.

زبان عمومی و تخصصی مدیریت

3 سال پیش