کارشناسی ارشد
مهندسی عمران - ژئوتکنیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آینده رشته مهندسی ژئوتکنیک

به نظر شما تا کی ما در این رشته و رشته‌های دیگر به تکرار کارهای انجام‌شده خواهیم پرداخت؟ با این وضعیت خلاقیت در حال مرگ است چون سیستم آموزش و پرورش ما مرده است.

large deformation analysis numerical methods مهندسی ژئوتکنیک