در زندگی هر کسی لحظه‌ای هست که در مسیر اندوه و افسوس قرار میگیرد. آنوقت یک راه برای عبور وجود دارد: کتاب، کتاب و کتاب را فراموش نکن در آن لحظه شگفت‌انگیز!

بعضی نبردها رو ممکنه مجبور باشی بیش از یه بار بجنگی تا بالاخره پیروز بشی.