Loading...
دکتری تخصصی
ریاضی‌محض‌
دانشگاه یزد
پرسشنامه با محور فیلم در دنیای تو ساعت چند است

بنظر شما ویژگی های منفی دانش اموزان پنج سال اینده چه خواهدبود؟

1- دانش آموزان ابتدایی پنج سال آینده رده سنی 2تا 7سال فعلی هستند که هنوز وارد مدرسه نشده اند  و انشاالله از آموزش های حضوری بهره می برند و اثرات منفی آموزش مجازی در آنها وجود نداشته باشد.

2-از نظر خلق و خو چون اکثراً تک فرزند هستند و در خانواده بسیار به آنها بها داده شده شاید کمی خودخواه بوده و از همه مدرسه توقع رفتاری همچون والدین رو دارند.

3- اگر در خانواده های معمولی باشند قطعاً وضعیت اقتصادی خانواده روی زندگی آنها تأثیر گذاشته و این کودکان فعلی شاید هیچ مسافرت و تفریح حتی معمولی را تجربه نکرده باشند و نباید تعجب کنیم. 

4- به نظر من کمی افراد پرخاشگری می باشند چون اکثریت افراد به دلیل افزایش بیش از حد مشکلات زندگی به این سمت رفته و روی فرزندانشان هم تأثیر دارد.

5- میل به توجه به معلم و تمرکز شاید کمی کمتر از هم دوره ای های قبلی باشد چون بیش از حد متعارف به فضای مجازی آلوده شده اند و بیش از محاسن آن معایبش روی آنها اثرگذار می باشد. 

2 سال پیش