کارشناسی
مهندسی عمران‌ عمران‌
دانشگاه صنعتی اراک

اطلاعات در مورد دروس و بازارکار رشته مهندسی عمران گرایش سواحل بنادر و سازه های دریایی

با سلام و احترام
از بین اعضای محترم درمورد گرایش سواحل بنادر و سازه های دریایی کسی اطلاعاتی دارد؟
در مورد دروس رشته،شرایط کار،وضعیت فعلی شاغلین این گرایش و ... 

بازار کار مشاوره