دکتری تخصصی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه تهران

فرصت مطالعاتی

با سلام و احترام 

به تمامی دوستانی که مشغول به تحصیل در  رشته فیزیولوژی ورزشی  هستند یا فارغ التحصیل شده اند.

از تجربه رفتن به فرصت اطلاعاتی لازم دارم .اگر کمک کنید متشکر هستم

تحصیل خارج از کشور فرصت مطالعاتی رشته فیزلوژی ورزشی