Loading...
کارشناسی ارشد
مدیریت
دانشگاه تهران

جهت دانلود پایان نامه ها علاوه بر سایت دانشگاه ها وب سایت های زیر هم خوبن: ganj.irandoc.ac.ir utdlib.ut.ac.ir proquest.com سایت دیگری که بانک پایان نامه ها باشد وامکان دانلود داشته باشد میشناسید؟

یکی از نکات جالب پرسشنامه سبك بازی (طراحي شده توسط ريچارد بارتل) این هست که نزدیک 50 نفر تمایل به شرکت در پژوهش داشتند اما فقط یک نفر از طریق ذکر شده در نظرسنجی با اینجانب ارتباط برقرار نمودند و بنده هیچ اطلاعاتی در خصوص باقی افراد ندارم.