می‎دانم هیچ جمله‌ ای دردتان را سبک نمی کند می‎دانم داغدارید می‎دانم هیچ چیزی نمی‎تواند غم از دست دادن را تسلی بخشد اما ما را در غم خود شریک بدانید این غم جانگداز را به خانواده های محترم و داغ‎دیده مسافران و خدمه هواپیمای مسیر تهران اوکراین، صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای این عزیزان طلب صبر می کنم.