به نطرم این که کف میزان پرداختی برایدتمدید عضویت ۴۸ هزار تومنه زیاده یه کم

به تناسبش با خدماتی که از سازمان دریافت می‌کنیم توجه کنید، قطعا ارزشش بیشتر از این اعداد هست.


0