ألذین یؤثرون علی أنفُسِهِم.... کسانی‌که بدون خودخواهی دیگران را بر خود مقدم داشته و ترجیح می‌دهند...


0