ارزشِ هر انسان  به چیزی که به آن دست می‌یابد نیست، بلکه به هدفی است که میلِ رسیدن به آن دارد ...! #جبران_خلیل_جبران

فَما أُوتيتُم مِن شَيءٍ فَمَتَاعُ ألحَياةِ ألدُنيا و ما عِندَ أللَّهِ خَيرٌ و أَبْقَىٰ...


0

ﺁﻧﭽﻪ که به دست آورده‌اید و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩﻩ شده است، کالایی اندک ﻭ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﺯﻧﺪکانی همین ﺩﻧﻴﺎﺳﺖ. ﻭ ﺁﻧﭽﻪ که ﻧﺰﺩ خداست ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ.


0