قرآن کریم... عَسی أن تُکرِهوا شیئاً و هُوَ خَیرٌ لَکُم... چه بسیار چیزهایی که ناپسند شماست در حالبکه حقیقتا خیر شما در آن است...


1