قرآن کریم: به سه چیز باید با دقت نگاه و توجه کنید: - اینکه چگونه آفریده شده‌ای؟ (فَلیَنظُرِ ألإنسانُ مِمَّ خُلِقَ). - اینکه خوراک جسم و نفس تو چیست؟ (فَلیَنظُرِ ألإنسانُ إلی طَعامِهِ). - اینکه برای آینده چه آماده می‌کنی؟ (وَلتَنظُر نَفسٌ ما قَدَّمَت لِغَدٍ).

(فَلیَنظُرِ ألإنسانُ مِمَّ خُلِقَ).


0

(فَلیَنظُرِ ألإنسانُ مِمَّ خُلِقَ). اینکه انسان از چه آفریده شده است؟


0

(وَلیَنظُرِ ألإنسانُ إلی طَعامِهِ). انسان باید به طعام خود نظر کند. (بحث أخلاقی؛ در هنگام تناول غذا در جمع، انسان باید به غذای خود نگاه کند و شایسته نیست که به غذای دیگران نظر کند).


0

(وَلیَنظُرِ ألإنسانُ إلی طَعامِهِ). انسان باید به غذای خود نگاه کند. (بحث فقهی: انسان باید ببیند غذایی که میل می‌کند از راه حلال بدست آمده یا حرام).


0

(وَلیَنظُرِ ألإنسانُ إلی طَعامِهِ). امسان باید به غذای خود نگاه کند. (بحث کلامی؛ انسان باید ببیند که خوراک نفس و روح او چیست؟ أفکار، نیّات، آنچه که می‌بیند، آنچه که می‌شنود و آنچه که می‌گوید... غذای روح و نفس انسان می‌باشد.


0