پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمودند: برترين جهاد، برای كسى است كه صبح خود را با اين نيت آغاز كند كه به احدى ستم روا ندارد. *کاش از امروز صبح تصمیم بگیریم در هر رویارویی ستم نکرده مهربان باشیم اینگونه بهشت را در زمین میبینیم*

قرآن کریم: لاتَظلَمونَ و لاتُظلَمونَ... نه ستم می‌کنند و نه ستم می‌پذیرند...


0