Loading...

بیا تا جهان را به بد نسپريم به کوشش همه دستِ نیکی بریم نباشد همی نیک و بَد پایدار همان بِهْ که نیکی بُوَد یادگار

«نیکی کن و نیکی اندیش، تا تو را نیکی آید پیش.»


1