از اسنپ مارکت (اسنپ اکسپرس) چند قلم از جمله یک «پنیر» خریدم. پنیر را که باز کردم، هم کمی وا رفته بود و هم بوی طبیعی نداشت. به تاریخ مصرف نگاه کردم، دیدم 10 روز از آن گذشته! تیکت گذاشتم .. 6 دقیقه‌ بیشتر طول نکشید که تماس گرفتند! عذرخواهی .. مرجوع جنس معیوب و تحویل جنس جدید اتفاقات خوب را هم ببینیم!