تمنای وفاداری مرا هرگز نبود از تو ولی ای بی وفا از بی‌وفا هم انتظاری هست