قرآن کریم پنج گام موفقیت: - شروع از خود (عَلَیکُم أنفُسَکُم) - خداباوری (و هو عَلی کُلِّ شئٍ شَهیدٌ) - تلفیق علم، إیمان و عمل (لِمَ تَقولونَ مالاتَفعَلونَ) - خوش‌برخوردی (و لَو کُنتَ فَظّاً غَلیظَ ألقَلبِ لَإنفَضّوا مِن حَولِکَ) - إستقامت در مسیر هدف (فَإستَقِم كَما أمِرتَ)

درود بر شما آقای نوروزی ، خدا قوت


1

سلام و درود بر شما ... مخلصین له ألدین ...


1