باسلام واحترام بر تمامی عزیزان و فرهیختگان عزیز از محضرتان التماس دعا دارم در این شبهای گرانقدر انا انزلناه فی لیله القدر....