قرآن کریم آرزوهای پس از مرگ؛ - کاش خاک بودم. - کاش مؤمن بودم. - کاش برگردم و إنکار نکنم. - کاش هرگز مشرک نمی‌شدم. - کاش پیرو خدا و رسول بودم. - کاش با فلانی دوست نمی‌شدم. - کاش نامه‌ام را به من نمی‌دادند. - کاش برای حیاتم چیزی می‌فرستادم. - کاش با صالحان بودم و رستگار می‌شدم.

- یا لیتنی کنت ترابا - یا لیتنا ... نکون من ألمؤمنین - یا لیتنا نردّ و لانکذّب بآیات ربنا - یا لیتنی لم‌أشرک بربی أحدا - یا لیتنا أطعنا ألله و أطعنا ألرسولا - یا ویلتی لیتنی لم‌أتّخذ فلانا خلیلا - یا لیتنی لم‌أوت کتابیه - یا لیتنی قدّمت لحیاتی - یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما


4