مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالب دارند بخاطر میخی، نعلی افتاد بخاطر نعلی، اسبی افتاد بخاطر اسبی، سواری افتاد بخاطر سواری، جنگی شكست خورد بخاطر شكستی، مملكتی نابود شد و همه اینها بخاطر كسی بود كه میخ را خوب نكوبیده بود یادمان باشد هركار ما، حتی کوچک، اثری بزرگ دارد كه شایددر همان لحظه، نبینیم

إمام علی علیه‌ألسلام: أوصیکُم بِتَقوَی أللهِ و نَظمِ أمرِکْم. سفارش می‌کنم شما را به تقوای إلهی و نظم در کارهایتان.


0