اعضای محترم سازمان امتیازات مربوط به دعوت از دوستان، به‌روز رسانی شد فهرست مربوطه را اینجا مشاهده کنید: https://my.isic.ir/dashboard/affinities و در صورت داشتن ابهام، پیام بدهید: https://my.isic.ir/dashboard/messages/order/1 همچنین به دلیل استقبال قابل توجه از صدور کارت مشترک دانشجویی بین‌المللی و بانکی، فرایند صدور کارت‌ها قدری با تاخیر صورت می‎گیرد؛ اما از زمانی که مدرک دانشجویی شما مورد تائید قرار گرفته است، استفاده از امکانات سامانه دانشگاهیان برای شما فعال شده است.

ایا کسانی که کارت قدیمی را دارند و اعتبار هم دارد ایا میتوانند این کارت را دریافت کنند؟


1

ایا کسانی که کارت قدیمی را دارند و اعتبار هم دارد ایا میتوانند این کارت را دریافت کنند؟


1