همه چیز در آخر درست خواهد شد و اگر هنوز درست نشده است، معنایش این است که هنوز به آخر نرسیده است. (جان لنون)

.Every thing will be ok in the end,if it's not ok,it's not the end همیشه این جمله رو توی دید خودم گذاشتم و واقعا قشنگه اطلاع نداشتم چه کسی اون رو بیان کرده ممنونم از شما که با ذکر گوینده اون رو به اشتراک گذاشتید.


1