سلام کدوم از دوستان دانشگاه تهران درس می خونه؟

سلام مهیار طباطبایی هستم دانشگاه تهران دانشکده دامپزشکی درس می خوانم.


0