سلام دوستی که در دانشگاه تهران تحصیل می کند هست که بتوانم ازش راهنمایی بگبرم؟ ممنون بهم پیام بده

سلام بله من دانشگاه تهران هستم


0

سلام در خدمتم بفرمایید


0