سلام لطفا انجمن هاي علمي كه عضويت در ان ها براي هر دانشجويي قابل انجام باشد را معرفي بفرماييد به عنوان مثال من كه دانشجوي كامپيوتر هستم در چه انجمن هايي به غير از تخصص خودم ميتوانم عضو شوم.با تشكر