فراخوان همکاری گروه «زرین رویا» دانشگاه تهران با هدف توانمندسازی مدیران آینده‌ی خود، از فارغ‌ألتحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی أرشد یا دانشجویان ترم آخر دانشگاه‌های معتبر، دعوت می‌کند که با مشارکت در پروژه، مسیر شغلی خود را به‌صورت حرفه‌ای آغاز نمایند. متن کامل خبر؛ https://b2n.ir/e17270