قرآن کریم نماز، مأموریت همه‌ی پیامبران است: - عیسی(ع): ... و مرا تا زمانی که زنده باشم، توصیه به نماز کرده است. - إبراهیم(ع): خدایا من و فرزندانم را از نمازگزاران قرار ده و دعای من را بپذیر. - موسی(ع): ... ای موسی معبودی جز من نیست و نماز را برای یاد من بر پای دار.

- و أوصاني بِألصَّلاةِ و ألزَّكاةِ ما دُمتُ حَيّاً - رَبِّ إجعَلنی مُقیمَ ألصلوةَ و مِن ذُرّیتَی رَبَّنا و تَقَبَّل دُعای - فأعبُدني و أقِمِ الصَّلاةَ لِذِكرِي


1