قرآن کریم مراقب نمازهای خود باشید. (4 بار) إمام علی علیه‌ألسلام؛ موفقیتت در هر کاری، به میزان أهمیتت به نماز است.

حافِظوا عَلَی ألصَلَواتِ. عَلَی صَلاتِهِم یُحافِظونَ. عَلَی صَلَواتِهِم یُحافِظونَ. و إعلَم أنَّ کُلَّ شَیءٍ مِن عَمَلِکَ تَبَعٌ لِصَلاتِکَ ...


1