قرآن کریم علی علیه‌ألسلام: آیه‌ای در قرآن کریم وجود دارد که از زمان نزول تا روز قیامت تنها یکبار به آن عمل شده است و آن هم توسط من بوده است ... (یا أیّها ألَذینَ آمَنوا إذا ناجَیتُمُ ألرَسولَ فَقَدِّموا بَینَ یَدَی نَجواکُم صَدَقَةً) ...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً. آیه‌ی فوق زمانی نازل شد که مردم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله مى آمدند و با وى به گفتگوى زیاد مى‌پرداختند و پیامبر حیا می‌کردند که آنها را از نزد خود برانند ... خداوند آن‌ها را قبل از گفت و شنود با پیامبر به صدقه دادن به فقرآء أمر فرمود ... پس از نزول این آیه، أغنیآء دیگر با پیامبر گفت و شنود نمی‌کردند ... سپس آیه‌ی "أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ" که رخصت در این أمر بود نازل شد. أمیرألمؤمنین فرمودند: پس از نزول آیه‌ی أول من چیزى داشتم که آن را ده درهم فروختم، و هر وقت که می‌خواستم با رسول خدا صلی الله علیه و آله بگفت و شنود بپردازم، یک درهم از آن را صدقه می‌دادم و بعد به گفتگو می‌پرداختم ... تا ده بار ... سپس آیه‌ی دوم نازل شد و آیه‌ی نخست را نسخ کرد و تکلیف آن از روی مسلمین برداشته شد ... هیچ کس به این آیه عمل نکرد جز من و خداوند به خاطر من به أمت تخفیف داد و از براى کسى قبل از من هم نازل نشد و نیز براى کسى بعد از من هم نازل نگردید ...


6